Východočeský pohár 3.11.2007

Pořadatel:Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:TJ Sportcentrum Jičín

Termín:3. 11.2007

Centrum:PRACHOV – parkoviště u vstupu do skal
Prezentace:Na shromaždišti, 8.30 - 9.30 hod.
Start:00 = 10:00 hodin
Mapa:Brada II, 1 : 7500, ekvidistance 5 m, stav léto 2007. Bude vodovzdorně upravena.
Startovné:žactvo: 30,- Kč, ostatní : 50,- Kč, specielní tratě: 20,- Kč
Přihlášky:do 26. října 2007 v příhláškovém systému OB Haná http://www.obhana.cz
nebo na email : sjc@objicin.tpc.cz
bankovní spojení: 11434-541 / 0100 - var. symbol: 2007xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle svazového registru
Kategorie:H10N, H10C, D10N, D10C, H12C, H12D, D12C, D12D, H14C, H14D, D14C, D14D, H16C, H16D, D16C, D16D, H18C, D18C, H21A, H21C, H21D, D21A, D21C, D21D, H35C, H35D, D35C, D35D, H45C, H45D, D45C, D45D, H55C, H55D, D55C, H65C, HDR (děti a rodiče), P (příchozí)
Terén:Vertikálně i horizontálně členitý, proměnlivý v různých oblastech, střední hustota sítě komunikací všeho druhu, někde podrost, někde skoro park, prostě Brada.
Tratě:Všechny tratě mimo HD10N běží systémem skorelauf s hromadným startem celé kategorie. Některé tratě budou kombinací skorelaufu a závodu s pevným pořadím kontrol.
Zakázaný prostor:Les v okolí shromaždiště, soukromé pozemky.
Vzdálenosti:Shromaždiště – start:          0 m
Shromaždiště – cíl:            0 m
Parkoviště aut a autobusů - shromaždiště:   0 m
Systém ražení:Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení na cílové čáře. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě.
Vyhlášení:Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech kategoriích co nejdříve po ukončení závodu. Všichni vyhlášení obdrží diplomy a věcné ceny. V žákovských kategoriích proběhne také vyhlášení podzimní části Vč. poháru.
Doprovodný program:Sprint „Poraž si svého reproše“, Píchač a píchačka roku 2007, v odpoledních a večerních hodinách vystoupení jičínských kapel v místním hostinci, večer diskotéka.
Ubytování:Po diskotéce na zemi ve spacáku. Možnost i na posteli – nutno objednat předem u pořadatele.
Funkcionáři závodu:ředitel závodu:         Ondřej Kazda
hlavní rozhodčí:       Zdeněk Koťátko
stavitelé tratí:          Jaroslav Havlík, Jan Beneš
doprovodný program:     Tomáš Kalenský, Pavel Řehák

Sprint „Poraž si svého reproše a vyhraj 1000 Kč!!!“

Kategorie:SH (sprint H), SD (sprint D), SN (sprint neregistrovaní v ČSOB).
Přihlášky:do 26. října 2007 v příhláškovém systému OB Haná (jiný závod - Poraž si svého reproše)http://www.obhana.cz
nebo na email : sjc@objicin.tpc.cz
v omezené míře u prezentace.
Mapa:Brada II, 1 : 7500, ekvidistance 5 m, stav léto 2007. Nebude vodovzdorně upravena.
Startovné:20,- Kč
Tratě:Sprint na 10-15 min.
Start:Intervalově v průběhu celého dne – na startovací SI krabičku.
Ceny:V každé kategorii 1000 Kč pro nejlepšího reproše (dospělí a junioři dohromady) i nereproše. Pokud si někdo namaže všechny reproše, má u nich večer panáky :-).
Vyhlášení:Po skončení závodu.

Píchač a píchačka roku 2007

Kategorie:H a D
Systém:V prostoru shromaždiště bude trať s 15ti kontrolami. Poběží se na klasické papírové průkazky. Vítězí ten, kdo zaběhne nejrychleji, bude mít v pořádku ražení a neporazí žádnou kontrolu. Každý má pouze jeden pokus.
Startovné:Zdarma
Start:Kdykoliv v průběhu dne.

Tak Vás všechny srdečně zveme, doufejme, že počasí vyjde líp než loni a že se všichni budeme celý den dobře bavit!

Těšíme se 3. listopadu na Prachově, Vaši pořadatelé ze Sportcentra Jičín.

SPONZOŘI


Elima
Cora
SecoGroup
Atrium
Prachov27
 

Předporodní kurzy v Jičíně