Východočeský pohár 2.11.2008

Pořadatel:Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení:TJ Sportcentrum Jičín

Termín:neděle 2. 11.2008

Centrum:Brada-Rybníček – louka pod penzionem Brada
Prezentace:Na shromaždišti, 8.30 - 9.30 hod.
Start:00 = 10:00 hodin
Kategorie HD16CD, HD18C a HD21AC startují hromadně v danou minutu. Kategorie HDR a P startují libovolně na startovací SI jednotku.
Mapa:Brada 08, 1 : 10.000, ekvidistance 5 m, stav září 2007 pro kategorie HD21.
Brada 08, 1 : 7.500, ekvidistance 5 m, stav září 2007 pro všechny ostatní kategorie.
Bude vodovzdorně upravena pro všechny. Kategorie s hromadným startem si odeberou mapu ze země v čase startu – jako při 1. úseku štafet.
Startovné:žactvo: 40,- Kč, ostatní : 60,- Kč, specielní tratě: 20,- Kč
Přihlášky:do 28. října 2008 v příhláškovém systému OB Haná http://www.obhana.cz
nebo na email : sjc@objicin.tpc.cz
bankovní spojení: 11434-541 / 0100 - var. symbol: 2008xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle svazového registru
Kategorie:H10N, H10C, D10N, D10C, H12C, H12D, D12C, D12D, H14C, H14D, D14C, D14D, H16C, H16D, D16C, D16D, H18C, D18C, H21A, H21C, H21D, D21A, D21C, D21D, H35C, H35D, D35C, D35D, H45C, H45D, D45C, D45D, H55C, H55D, D55C, H65C, H65D, HDR (děti a rodiče), P (příchozí), VRL
Terén:Vertikálně i horizontálně členitý, proměnlivý v různých oblastech, střední hustota sítě komunikací všeho druhu, někde podrost, někde skoro park, prostě Brada.
Tratě:Všechny tratě (s výjimkou HD10N, HD10C, HD12CD, HD14CD, HDR a P) jsou s volným pořadím kontrol. Kontroly budou v mapě označeny kódem. Doporučujeme závodníkům, aby si s sebou do lesa vzali tužku.
Zakázaný prostor:Les v okolí shromaždiště, soukromé pozemky.
Vzdálenosti:Shromaždiště – start:          do 300 m
Shromaždiště – cíl:            do 300 m
Parkoviště aut a autobusů - shromaždiště:   0 - 1000m viz Parkování
Systém ražení:Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení na cílové čáře. V případě poruchy SI jednotky náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Před startem si nezapomeňte svůj čip v prostoru startu vynulovat!
Vyhlášení:Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích a vítězů v ostatních kategoriích co nejdříve po ukončení závodu. Všichni vyhlášení obdrží diplomy. V žákovských kategoriích proběhne také vyhlášení podzimní části Vč. poháru. V dorosteneckých kategoriích budou vyhlášení nejlepší OB sportovci Východočeské oblasti v roce 2008.
Doprovodný program:Paralelní sprint dvojic „Poraž si svého kámoše!!!“. Přihlášky na místě za 20 Kč/os. Nejrychlejší muž a nejrychlejší žena obdrží finanční prémii 1000 Kč!
Funkcionáři závodu:ředitel závodu:         Pavel Řehák
hlavní rozhodčí:       Petr Špicar
stavitelé tratí:          Tomáš Kalenský a Petr Špicar

Paralelní sprint dvojic „Poraž si svého kámoše!!!“

Kategorie:SH (sprint H), SD (sprint D), SN (sprint neregistrovaní v ČSOB).
Přihlášky:na místě
Startovné:20,- Kč
Tratě:Sprint na 10 min.
Start:Intervalově po dvojicích v průběhu celého dne po doběhu z tratě KŽ – na startovací SI jednotku.
Ceny:1000 Kč pro nejrychlejší ženu a muže, 500 Kč pro nejrychlejšího neregistrovaného.
Vyhlášení:Po skončení závodu.

Tak Vás všechny srdečně zveme, doufejme, že počasí vyjde a že se všichni budeme celý den dobře bavit!

Těšíme se v neděli na Bradech, Vaši pořadatelé ze Sportcentra Jičín.

SPONZOŘI


Elima
Cora
SecoGroup
Atrium
Prachov27
 

Předporodní kurzy v Jičíně