5 dnů OB JIČÍN 2004

Termín:4. - 8. 8. 2004

Centrum:Autokempink Svatá Kateřina - odbočka ze silnice mezi obcemi Chotěvice a Vítězná - 6 km JV od Hostinného, 40 km SV od Jičína. Shromaždiště všech etap v centru (v kempu).

Kategorie 5 denní:D21E, D10N, D10, D12AB, D14AB, D16AB, D18AB, D20AB, D21ABC, D35AB, D40AB, D45AB, D50, D55, D60,D65 H21E, H10N, H10, H12AB, H14AB, H16AB, H18AB, H20AB, H21ABC, H35AB, H40AB, H45AB, H50AB, H55AB, H60, H65, H70,H75
T1, T2 (tratě pro příchozí, T1=3km, T2=5km)

Kategorie 3 denní:D21C3, D35B3, H21C3, H35B3, H40B3
3 denní závod začíná 6.8. 2004

Termíny a způsob přihlášek:Ubytování na posteli: do 20. 7. 2004
Závod + kemp: do 20.7. 2004
Přihlášky - seznam závodníků v předepsaném txt formátu ČSOB na e-mail: sjc@objicin.tpc.cz
Ubytování - formulář pro ubytování na e-mail: sjc@objicin.tpc.cz
Na papíře ve výjimečných případech na adresu:
TJ Sportcentrum Jičín, Nad Cihelnou 862, Jičín, 50601

Úhrada:Provádějte příkazem k úhradě na účet TJ Sportcentrum Jičín u KB Jičín, číslo účtu: 11434541/0100, variabilní symbol = 555+číslo oddílu z adresáře ČSOB.
Možno složit hotově pokladní složenkou v pobočkách KB, nezapomeňte rovněž uvést variabilní symbol.

Startovné:Zahrnuje 10% odvod ČSOB, platí pro závodníky registrované v ČSOB a SZOB
Závod:5 denní3 denní
Cena za přihlášky doručené
a zaplacené do:
HD 10-14HD 16-20
+ studenti roč. 81-83
+HD nad 60let
Ostatní kateg.         Příchozí za etapu
a) do 20.7. 2004250350500330x
b) do 30.7. 2004300450650400x
c) u prezentace40060080050050
SPORTident -
půjčovnéna celých 5 dnů
2035504020/den
Za storno doručené do 30.7. 2004 bude vráceno80 % vkladu
Za každé vrácené startovní číslo
- v první den prezentace 2.8. 2004 bude vráceno30% vkladu
- v druhý den prezentace 3.8. 2004 bude vráceno15 % vkladu
Za změnu jména u prezentace50 Kč
Parkovné:Bude vybíráno na místě.
Auto v kempu 40Kč/den, BUS v kempu 100Kč/den
Auto na parkovišti 20Kč/den, BUS na parkovišti 100Kč/den

Ubytování:Veškeré ubytování na posteli máme blokováno pouze do termínu řádných přihlašek.
Požadavek na ubytování uveďte na formuláři pro ubytování.
Každý ubytovaný v kempu obdrží na prezentaci identifikační náramek.
Poplatky za ubytování na 6 nocí pro 1 osobu
Kempkategorie HD 10-14250 Kč
ostatní kategorie360 Kč
Bungalovy v centrupro všechny kategorie950 Kč
Informaci o dalších možnostech ubytování podá, případně zajistí: Jaroslav Havlík, Komenského 33, 506 01 Jičín Tel.: +420 608 448 301 E-mail: j.havlik@cmail.cz

Prezentace: Autokemp Svatá Kateřina
v pondělí, 2.8. 2004    13:00 - 21:00
v úterý, 3.8. 2004      9:00 - 21:00

Mapy a terén: E1: Členitý, kopcovitý       1 : 15 000
E2: Členitý, kopcovitý       1 : 10 000
E3: Kamenitý, kopcovitý      1 : 5 000
E4: Kamenitý, rovinatý       1 : 10 000
E5: Kamenitý, kopcovitý      1 : 10 000

Délky tratí: E1, E4, E5: klasická trať dle pravidel zkrácená o 20%, u kategorie B zkrácené o dalších 15% (neplatí pro veterány), u kategorie C o 30%
E2: zkrácená trať
E3: sprint

Start:E1 4.8. 2004 9:00
E2 5.8. 2004 9:00
E3 6.8. 2004 14:00
E4 7.8. 2004 9:00
E5 8.8. 2004 9:00

Upozornění:1. Nezapomeňte průkaz zdravotní pojišťovny.
2. Propagace sportovních závodů zdarma.
3. K provozování ostatních propagačních činností nebo k prodeji u prezentace, v kempu, v centru, na parkovištích a na shromaždišti jednotlivých etap je třeba uzavřít písemnou dohodu s pořadatelem

Školka:Pro děti bude zřízena během etap v centru závodu školka. Kvůli zajištění dostatečné kapacity pošlete přihlášku s uvedením věku dítěte.
Další informace:Délky tratí, pokyny pro závodníky, fotky z terénu, startovka a další informace budou průběžně doplňovány na internetu na adrese: http://objicin.tpc.cz.

Doprovodné akce


Noční SILVA CUP

Termín:5. 8. 2004

Start:22:00

Centrum:Kemp Svatá Kateřina

Kategorie: D14N   25 min.    H14N   30 min.
D16N   30 min.    H16N   35 min.
D18N   35 min.    H18N   40 min.
D20N   40 min.    H20N   40 min.
D21N   40 min.    H21N   45 min.
D35N   40 min.    H35N   40 min.
                        H45N   40 min.

MIX1 – libovolné dvojice (trať D14N)
MIX2 – libovolné dvojice (trať D20N)

Startovné:HD14 - 20 + studenti roč. 81 - 83 + HD nad 60let          30Kč
ostatní                                                                   40Kč

Úhrada startovného
a přihlášky:
Jako 5 denní závod

Prezentace:5. 8. 2004    18:00 – 19:00


Pivní štafety

Termín:7. 8. 2004

Start:16:00

Centrum:Kemp Svatá Kateřina

Kategorie:Beer Boys – 3 členné mužské štafety (pijí pivo)
Spirit Girls – 3 členné ženské štefety(pijí panáky)

Přihlášky:U prezentace

SPONZOŘI


Elima
Cora
SecoGroup
Atrium
Prachov27
 

Předporodní kurzy v Jičíně