Gigasport mistrovství a veteraniáda České republiky štafet a klubů 3. a 4. 10. 2009

Pořádající orgán:Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:Sportcentrum Jičín (SJC)

Centrum:sobota 3.10.2009 - Letovisko Sklář, Ostružno (5 km západně od Jičína)
neděle 4.10.2009 - Chata Homole, Ostružno
Prezentace:sobota 3.10.2009 - 9:00 - 12:00 v centru závodu
neděle 4.10.2009 - 8:00 - 9:00 v centru závodu
Program:sobota 3.10.2009 - Gigasport Mistrovství ČR -Český pohár štafet, Česká liga klubů, Veteraniáda ČR štafet, veřejný závod žákovských štafet

neděle 4.10.2009 - Gigasport Mistrovství ČR klubů - Česká liga klubů, Veteraniáda ČR klubů, štafety oblastních výběrů žactva
Start:sobota 3.10.2009 - 13:00 hodin
neděle 4.10.2009 - 9:30 hodin
Vzdálenosti:Parkoviště , start, předávka a cíl je v centru závodu
Kategorie:
Štafety  Mistrovství ČR: D18, D21, H18, H21 (startovat mohou pouze oddílové/klubové tříčlenné štafety)
Právo startu : a) všechny štafety, které jsou umístěny v průběžném hodnocení Českého poháru štafet po 6 kolech (ze 6 závodů se hodnotí 3 nejlepší výsledky) D18 a H18 do 30 místa - D21 do 35 místa - H 21 do 45 místa b) nejlepší štafeta z OM v každé kat., která nezískala právo startu podle ods. a)
Veteraniáda ČR: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180
(3 členné štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, min. věk člena štafety je 35 let, hodnoceny budou pouze klubové štafety).
Žákovské štafety: D14, H14 (štafety nemusí být klubové).
Družstva  Mistrovství ČR:
DH18, DH21
(sedmičlenné klubové štafety – minimálně 3 x D, na sudém úseku musí běžet žena)
DH14
(osmičlenné štafety oblastních výběrů ) pořadí kategorií: H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14
DH175, DH225, DH275, DH300
(pětičlenné klubové štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety 35 let. Minimálně 2 x D, na sudém úseku musí běžet žena).
Přihlášky:Do 18. 9. 2009 prostřednictvím systému : obhana.cz - výjimečně : sjc@objicin.tpc.cz Přihlášky po termínu jen v rámci možností pořadatelů za dvojnásobný vklad. - storno přihlášky: od 19.9. 2009 do 25.9. 2009 - bude vráceno 50 % vkladu.
Vklady:
Štafety  DH18, DH21, DH105, DH135, DH165, DH180    450,- Kč
D14, H14                                                                 300,- Kč
Družstva  DH14                                                                       500,- Kč
DH18, DH21                                                           900,- Kč
DH175, DH225, DH275, DH300                           600,- Kč
Úhrady:do 18. 9. 2009 na účet číslo: 114 34541 / 0100, variabilní symbol: 33 + číslo oddílu
Informace:Tomáš Kalenský 777 604 590
Jaroslav Havlík 608 448 301
sjc@objicin.tpc.cz
Mapa:Sobota i neděle 1:10.000 E = 5m - mapový klíč ISOM - stav léto 2009 - formát A4 Kartograf: Roman Horký, Josef Borůvka Stará mapa : Řáholec I - II 1996. Mapy budou vodovzdorně upraveny - piktogramy natištěny na přední straně mapy.
Terén:Typický středoevropský, vertikálně i horizontálně členitý, s různou průběžností - partie čistého lesa, sezónní podrost, hustníkové partie. V prostoru jsou pozůstatky po těžbě kamene - lomy, kamenné útvary.
Systém ražení:Elektronický systém ražení SPORT-ident, poslední ražení na cílové čáře. V případě poruchy SI jednotky náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Před startem si vynulujte svůj čip!
Zapůjčení SI-čipu : 40,- Kč.
Soupisky:Možno vyplňovat předem na internetu prostřednictvím: obhana.cz Na internetu bude možno vyplňovat soupisky do pátku 2.10.2009 do 20.00 hod. Využijte tuto možnost - zrychlíte tím prezentaci !
Ubytování:Pořadatel zajišťuje jednu noc ze 3. na 4. října 2009 - tělocvičnu nezajišťujeme!
Sklář 302 míst - chaty s lůžkovinami + polopenze (večeře,snídaně) 220,- Kč
Homole 40 míst - pokoje + polopenze (večeře a snídaně) 220,- Kč
Kemp Rumcajs Jičín 200 míst - 150,- Kč
Ubytování Sport Jičín 20 míst - 180 ,-Kč
Ubytování TJ Jičín - 25 míst - 200,- Kč
Ubytování v jednotlivých zařízeních bude přidělováno postupně, podle pořadí došlých objednávek. Při vyčerpání některého z typu ubytování budou zájemcům nabídnuty náhradní varianty ubytování.
Objednávky ubytování zasílejte vedoucímu ubytovateli Tomáši Hanzlovi
e-mail : hanzlosh@seznam.cz
Ubytování nutno uhradit po potvrzení objednávky na účet číslo : 114 34 541 / 0100 var. symbol: 66 + číslo oddílu
Občerstvení:V centru závodu je restaurace, jídelna, a stánkový prodej v dostatečném množství. Pro veškerý prodej je nutný souhlas ředitele závodu: j.havlik@cmail.cz
Vyhlášení výsledků:Výsledky budou po oba dny vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu. Nejlepší 3 štafety a družstva v každé kategorii budou odměněni cenami, diplomy a medailemi. Po vyhlášení výsledků štafet budou rovněž vyhlášeny výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB jednotlivců ( Gigasport Český pohár, žebříček A ). Po vyhlášení výsledků závodu družstev budou vyhlášeny i výsledky dlouhodobých soutěží ČSOB ( Český pohár štafet a Česká liga klubů ).
Upozornění:Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Předpis:Závodí se podle platných pravidel OB, soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB.
Protesty:Hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 200 Kč.
Funkcionáři závodu:ředitel závodu:         Jaroslav Havlík
hlavní rozhodčí:       Tomáš Kalenský
stavitelé tratí:          štafety: Zdeněk Koťátko R-II, Jaroslav Havlík R-II
                družstva: Zdeněk Koťátko, Tomáš Kalenský R-I

 

SPONZOŘI

Racom Gigasport Kooperativa T-mapy Toi-toi Hi-tec Astera-glass Žaket Nord-service Newline Norwell Cora
SecoGroup
Atrium