Gigasport mistrovství a veteraniáda České republiky štafet a klubů 3. a 4. 10. 2009

Pořádající orgán:Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt:Sportcentrum Jičín (SJC)

Centrum:sobota 3.10.2009 - Letovisko Sklář, Ostružno (5 km západně od Jičína)
neděle 4.10.2009 - Chata Homole, Ostružno

Do obou center odbočíte z hlavní silnice číslo 35 mezi Jičínem a Mladou Boleslaví směrem na obce Dolní Dochov, Ostružno.
Program:sobota 3.10.2009 - Gigasport Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR štafet, veřejný závod žákovských štafet

neděle 4.10.2009 - Gigasport Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva, Veteraniáda ČR klubů
Vzdálenosti:Parkoviště , start, předávka a cíl je v centru závodu
Kategorie:
Štafety  Mistrovství ČR: D18, D21, H18, H21 (startovat mohou pouze oddílové/klubové tříčlenné štafety)
Právo startu dle platných prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB.
Veteraniáda ČR: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180
(3 členné štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, min. věk člena štafety je 35 let, hodnoceny budou pouze klubové štafety). V kategoriích veteránů je prostřední úsek vždy kratší.
Žákovské štafety: D14, H14 (štafety nemusí být klubové).
Družstva  Mistrovství ČR:
DH18, DH21
(sedmičlenné klubové štafety – minimálně 3 x D, na sudém úseku musí běžet žena)
DH14
(osmičlenné štafety oblastních výběrů ) pořadí kategorií: H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14
DH175, DH225, DH275, DH300
(pětičlenné klubové štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety 35 let. Minimálně 2 x D, na sudém úseku musí běžet žena).
Prezentace:sobota 3.10.2009 - 9:00 - 12:00 v centru závodu
neděle 4.10.2009 - 8:00 - 9:00 v centru závodu
Mapa:Sobota: Řáholec – Sklář, 1:10.000, E = 5 m, stav září 2009, formát A4
Neděle: Řáholec – Homole, 1:10.000, E = 5 m, stav září 2009, formát A3
Mapy jsou vodovzdorně upraveny.
Kartografové: Roman Horký, Milan Bílý.
Prostor byl místy postižen vichřicí a následnou těžbou dřeva. Z tohoto důvodu nejsou mapovány vývraty a v lese jsou místy koryta způsobená úklidem dřeva.
Terén:Typický středoevropský, vertikálně i horizontálně členitý, s různou průběžností - partie čistého lesa, sezónní podrost, hustníkové partie. V prostoru jsou pozůstatky po těžbě kamene - lomy, kamenné útvary.
Systém ražení:Elektronický systém ražení SPORT-ident, poslední ražení na cílové čáře. V případě poruchy SI jednotky náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Před startem si vynulujte svůj čip!
Zapůjčení SI-čipu : 40,- Kč.
Omezení:Zákaz vstupu do všech lesních prostor kolem center! Není žádné omezení oblečení ani obutí. Vzhledem k vyššímu výskytu hmyzu doporučujeme zejména alergikům vybavit se antialergickými prostředky.
Start:sobota 3.10.2009 - 00 = 13:00 hodin – startuje se ve vlnách po kategoriích
  0      H21
  5      D21
10      H18, D18
15      H135
20      H105, D105
25      H14, D14
30      H165, H180 D135, D165, D180


neděle 4.10.2009 - 00 = 9:30 hodin - startuje se ve vlnách po kategoriích
  0     HD21
10      HD18
20      HD14
25      HD225
30      HD175, HD275, HD300
Délky:Sobota - štafety
KategorieDélkaPřevýšení
D143,075
D184,9 - 5,0145
D216,5 - 6,7145
D1054,5/4,1(2.ús)100
D1354,1/3,7(2.ús)100
D1653,5/3,2(2.ús)90
D1803,4/3,0(2.ús)90
KategorieDélkaPřevýšení
H143,6 - 3,780
H186,5 - 6,7145
H218,0 - 8,5180
H1056,6/6,3(2.ús)145
H1354,9/4,4(2.ús)120
H1654,4/4,1(2.ús)110
H1804,1/3,8(2.ús)95


Neděle - kluby
HD14 – 1.úsek 4,6 – 4,7 km
HD14 – 2.úsek 3,9 – 4,0 km
HD14 – 3.úsek 3,1 – 3,3 km
HD14 – 4.úsek 2,3 – 2,5 km
HD14 – 5.úsek 2,3 – 2,5 km
HD14 – 6.úsek 3,1 – 3,3 km
HD14 – 7.úsek 3,9 – 4,0 km
HD14 – 8.úsek 4,6 – 4,7 km
HD18 – 1.úsek 6,3 – 6,7 km
HD18 – 2.úsek 4,4 – 4,6 km
HD18 – 3.úsek 5,0 – 5,1 km
HD18 – 4.úsek 3,5 – 3,6 km
HD18 – 5.úsek 7,6 – 8,0 km
HD18 – 6.úsek 4,5 – 4,6 km
HD18 – 7.úsek 6,5 – 7,0 km

HD21 – 1.úsek 7,0 – 7,2 km
HD21 – 2.úsek 5,8 – 6,2 km
HD21 – 3.úsek 5,3 – 5,5 km
HD21 – 4.úsek 4,1 – 4,2 km
HD21 – 5.úsek 8,7 – 8,9 km
HD21 – 6.úsek 5,9 – 6,2 km
HD21 – 7.úsek 7,5 – 7,7 km
HD175 – 1.úsek 6,4 – 6,9 km
HD175 – 2.úsek 3,5 – 3,6 km
HD175 – 3.úsek 6,5 – 6,9 km
HD175 – 4.úsek 4,1 - 4,2 km
HD175 – 5.úsek 7,0 – 7,4 km

HD225 – 1.úsek 5,5 – 5,8 km
HD225 – 2.úsek 2,6 – 2,7 km
HD225 – 3.úsek 4,6 – 4,9 km
HD225 – 4.úsek 3,5 – 3,6 km
HD225 – 5.úsek 5,2 – 5,5 km
HD275 – 1.úsek 4,5 – 4,8 km
HD275 – 2.úsek 2,6 km
HD275 – 3.úsek 3,9 – 4,2 km
HD275 – 4.úsek 2,6 km
HD275 – 5.úsek 4,5 – 4,8 km

HD300 – 1.úsek 4,2 km
HD300 – 2.úsek 2,1 km
HD300 – 3.úsek 3,7 – 3,9 km
HD300 – 4.úsek 2,5 – 2,6 km
HD300 – 5.úsek 4,1 km
Startovní čísla:Sobota - GIGASPORT: D14, H14, D18, H18, D21, H21, H105, H135
INTERSPORT – 1. a 3. úsek D105, D135, D165, D180, H165, H180
HUDYSPORT – 2. úsek D105, D135, D165, D180, H165, H180
Neděle – Gigasport 1 * 2 ** 3 *** 4 * 5 ** 6 *** 7 * 8 **
Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno startovat!
Soupisky:Možno vyplňovat předem na internetu prostřednictvím: obhana.cz Na internetu bude možno vyplňovat soupisky do pátku 2.10.2009 do 20.00 hod. V sobotu ráno již pouze změny. Soupisky klubů zasílejte na e-mail sjc@objicin.tpc.cz do soboty 3. 10. 2009 do 18:00. Do této doby bude možné odevzdat soupisky klubů i v centru sobotního závodu. Nezapomeňte uvést kategorii, jméno, reg. číslo a číslo čipu.
Průběh závodu:Závodníci se dostaví na start 4 minuty před startem své kategorie, vynulují a zkontrolují si svůj čip. Na všech tratích je divácký úsek a divácká kontrola. V sobotu jsou čtyři divácké kontroly a v neděli jedna. Následuje závěrečný úsek na 3-10 minut. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na určeném místě odhodí mapu, před předávkou razí cílovou kontrolu a poté dotykem ruky předává závod dalšímu úseku. Závodníci jsou odpovědni za odebrání správné mapy.
První pomoc:V prostoru cíle bude lékařská služba.
Občerstvení:V centru závodu: restaurace, jídelna, kiosky. V cílovém prostoru bude na pití voda.
Mytí, WC:V centru závodu.
Časový limit:Štafety: 270 minut Kluby: 480 minut
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.
Vyhlášení výsledků:Proběhne po skončení závodů, v sobotu od cca 16:00 hod. a v neděli cca od 15:00 hod. Závodníci na prvních 3 místech obdrží upomínkové ceny a diplomy. Mistrovské kategorie obdrží mistrovské medaile.
Předpis:Závodí se podle platných pravidel OB, soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB.
Protesty:Hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 200 Kč.
Jury závodu:Zdeněk Zikmund NPA, Zdeněk Zuzánek TJN, Pavel Košárek JAM
Funkcionáři závodu:ředitel závodu:         Jaroslav Havlík
hlavní rozhodčí:       Tomáš Kalenský
stavitelé tratí:          štafety: Jaroslav Havlík R-II, Zdeněk Koťátko R-II
                družstva: Tomáš Kalenský R-I

 

SPONZOŘI

Racom Gigasport Kooperativa T-mapy Toi-toi Hi-tec Astera-glass Žaket Nord-service Newline Norwell Cora
SecoGroup
Atrium