Gigasport Český pohár, Žebříček A, Žebříček B - Čechy (middle)
World Ranking Event

Pořadatelský orgán:Český svaz orientačního běhu

Pořadatelský subjekt:TJ Sportcentrum Jičín

Datum:Neděle 3.6.2007

Shromaždiště:Louka poblíž centra obce Mostek, směr Borovnička.

Parkoviště:U fotbalového hřiště - dbejte pokynů pořadatelů ze všech příjezdových směrů.

Vzdálenosti:parkoviště – centrum 500m, centrum – cíl 0m

Prezentace:v sobotu 2. 6. 2007, 9:00 – 11:00, výjimečně v neděli 8:00 – 9:00

Terén:v S a V části prostoru kopcovitý a kamenitý, místy skalní srázy, v centrální části rovinatý s jehličnatým porostem.

Mapa:Labák, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav květen 2007, vodovzdorně upravena, formát A3, zpracovaná dle platného klíče ISOM – symboly pro výrazný strom a vývrat lehce zmenšeny pro lepší čitelnost, mapaři Borůvka, Horký, Lejsek
Oblasti polomů jsou v mapě značeny červeným šrafováním.

Starty:00 = 9:30 hod.
Start 1: 2,6 km po zelených fáborcích – pouze pro kategorie D21A, D21E, H18A, H20A, H21A, H21B, H21C, H21E
Start 2: 2,1 km po modrých fáborcích – pro všechny ostatní kategorie

Startovní čísla:Závodníci mají stejná startovní čísla jako v sobotu, v cíli je odevzdávají.

Kategorie:Dle rozpisu. Kategorie D35C, D40C, D45C, H35C, H40C, H45C byly z důvodu nízkého počtu přihlášených sloučeny s béčkovými.

Popisy kontrol:K odběru na shromaždišti.

Systém ražení:Sportident pro všechny kategorie (půjčovné 40 Kč). Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní jednotku. V cíli závodník razí cílovou jednotku.

Cíl:Cíl je na shromaždišti, mapy odevzdávejte do předem připravených pytlů, vyčítání čipů je hned za cílem a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod. Za neodevzdané čipy budeme účtovat náhradu 800,- Kč.

Předpokládané časy:Dle soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB

Upozornění:Všichni závodníci přebíhají 2 silnice – doprava regulována pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti!

Časový limit:90 minut
Výdej map:Po odstartování posledního závodníka.
Protesty:Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu (D, H21E bez vkladu).
Jury:Členové budou zveřejněni na shromaždišti.
Občerstvení:V cíli pro všechny závodníky. Klasický sortiment na shromaždišti.
Mytí:Na shromaždišti studená voda a lavory.
WC:Na shromaždišti budky TOI-TOI, na startech pouze nouzově 2 přenosné splachovací toalety. 
První pomoc:V cíli
Vyhlášení vítězů:Co nejdříve – první tři závodníci ve všech kategoriích obdrží diplomy a věcné ceny.
Dětská školka:bude fungovat během závodu pro děti mladší 10ti let

Prodejní činnost:Provozování prodejní a propagační činnosti je povoleno pouze se souhlasem ředitele závodů

Informace:objicin.tpc.cz/wre2007
sjc@objicin.tpc.cz

Stavba tratí:Tomáš Kalenský

Ředitel závodu:Jaroslav Havlík

Hlavní rozhodčí:Ladislav Hrubý

Předpis:Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.


 

SPONZOŘI

Gigasport Kooperativa T-mapy Toi-toi Hi-tec Astera-glass Žaket Nord-service Newline Norwell Cora
SecoGroup
Atrium