Závod WRE 2011

Datum konání:sobota 4.6.2011 - závod na krátké trati
neděle 5.6.2011 - závod na klasické trati

Pořadatelský orgán:Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt:TJ Sportcentrum Jičín

Kategorie:Český pohár D/H 21E (sobotní závod součástí WRE)
Žebříček A D/H 16,18 a 20A
Žebříček B-Čechy D14-65B, H14-75B
Ostatní D/H 21A,B,C, D/H 12C
Tratě pro příchozí: P3 ( 3km) – sobota i neděle, P6 (6km – pouze neděle)

Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím OB 2011, v souladu s těmito předpisy budou i směrné časy vítězů.

Právo startu:dle platného soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011

Systém ražení:Sportident - možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den ( požádat v přihlášce)

Přihlášky:do 16.5.2011 online na: http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
Neregistrovaní a cizinci na: sjc@objicin.tpc.cz
(elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Na závod WRE závodníci D/H21E uvedou do poznámky svůj Ranking List Identifier (IOF Ranking ID) – pokud jsou již ve WRE hodnoceni!

Informace:objicin.tpc.cz/wre2011
sjc@objicin.tpc.cz

Vklady:
H/D 16-20A + H/D21KT 140,- Kčklasika 170,- Kč
H/D 16-55BKT 130,- Kčklasika 150,- Kč
ostatní (krom DH21A,B,C)KT 70,- Kčklasika 70,- Kč
Závodníci přihlášení po termínu +100% (mimo P3 a P6).
Závodníci neregistrovaní pro sezonu 2011 v OB platí +100% (mimo P3 a P6).

Platby:nutno odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet TJ Sportcentrum u KB Jičín
číslo účtu 11434541 / 0100 var. symbol : 9 + číslo oddílu dle adresáře ČSOS

Prezentace:v sobotu 4.6.2011 od 9.00 do 11.00 hodin v centru závodu: RZ Pařez
výjimečně v neděli 5.6.2011 do 9.00 hod. v centru závodu: kemp Lužany, ( bez možnosti dohlášení a změn).

Centrum:Sobota 4.6. 2011 - Rekreační zařízení PAŘEZ (Prachovské skály) GPS 50 28´ 38´´N 15 16´11´´E
Neděle 5.6. 2011 - Kempink Lužany - GPS 50 26´29´´N 15 28´47´´E

Start:sobota 00 = 12.00 hodin
neděle 00 = 10.00 hodin
intervalový v obou závodech

Vzdálenosti:parkoviště – shromaždiště 0 - 700 m
shromaždiště – start do 2500 m
shromaždiště – cíl 0m

Mapy:2 nové mapy, stav jaro 2011, autoři Roman Horký a Ladislav Hrubý
Mapový klíč: ISOM 2000; mapy vodovzdorně upravené
KRÁTKÁ TRAŤ : 1:10.000 e5m (všechny kategorie)
KLASICKÁ TRAŤ : 1:15.000 e5m (pro kategorie H/D 16-40), 1:10.000 e5m (pro ostatní kategorie)

Terén:SOBOTA - členitý, s pískovcovými skalkami, kameny a s množstvím dalších detailů, porosty poměrně dobře průběžné.
NEDĚLE – Podkrkonošký, kopcovitý terén s hustou sítí cest a průseků.

Ubytování:Možno objednat u pořadatele, nutno mít vlastní dopravu !
cena za osobupolopenze
RS Pařez:Budova 120 lůžek200,-Kč150,-Kč
Chaty 190 lůžek170,-Kč150,-Kč
DIANA-hotel
(800m od centra):
90 lůžek350,-Kč180,-Kč
Autokemp Lužany:stanování30,- Kč za osobu + za stan 45,-Kč

Požadavek nutno uvést v přihlášce a zaplatit nejpozději do 16. 5. 2011!

Protesty:Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB Podle čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2. na adresu hlavního rozhodčího :
Tomáš Kalenský - kala@razdva.cz
Pod Lipami 902, 506 01 Jičín

Martin Král - martin@martins.cz
Ambrožova 1211, 514 01 Jilemnice

Protesty v kategoriích WRE (D21E, H21E) jsou bez vkladu.

Hlavní funkcionáři:
sobota 4.6. 2011neděle 5.6.2011
ředitel závodu:Havlík Jaroslav R2Řehák Pavel
hlavní rozhodčíKalenský Tomáš R2Král Martin R1
stavba tratí:Kazda Ondřej R2Polák Vlastimil R2
Hanzl Tomáš R2Henych Martin R2
Zákaz:Vzhledem k tomu, že sobotní závod probíhá v CHKO Český Ráj, v chráněném území Prachovských skal - JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY !

Upozornění:Prodejní činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 15. 2. 2011.

 

SPONZOŘI

ČSOS

Lesy ČR

HITEC

Toi-toi

T-mapy

Plan Studio

Žaket

HSH

Vavrys

Mercuri

Nord service

Equica

Trimtex

Gigasport

Časopis OB