Závod WRE 2011

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU

Český pohár 2011 (3. a 4. závod)
Žebříček A 2011 (4. a 5. závod), Žebříček B-Čechy 2011 (3. a 4. závod)
závod českého Rankingu 2011 s koeficientem 1,06
World Ranking Event (sobotní middle)

Vážení sportovní přátelé, vítáme Vás na závodech, které pro vás připravil klub: Sportcentrum Jičín
Centrum:Sobota: rekreační zařízení Pařez - neděle Autokemp Lužany
V sobotu zákaz nocování ve stanech v prostorech Rekreačního zařízení Pařez

Prezentace:V sobotu 4.6.2011 od 9.00 do 11,00 hodin v centru, v neděli 5.6.2011 do 9.00 hod.

Parkoviště:Sobota - vzdálenost 0 - 800m - Neděle - 0 - 400 m
Parkovné: osobní auto 30,-Kč/den, autobus 100,-Kč/den

Šatny:Oddílové stany pouze na vyznačené části centra závodu

Mapa:
sobota - middleneděle - klasika
Pařez 1:10000 e 5mLužany - 1:15000 kat. H/D 16-40 – ostatní 1: 10000
mapoval: Roman Horký 3.-5.11mapoval: Ladislav Hrubý 3.-5.11
Po oba dny mapy vodovzdorně upravené
Terén:Sobota - členitý, s pískovcovými skalkami, kameny a množstvím dalších detailů, poměrně hustá síť cest a pěšin, dobře průběžné, ve východní části mapy husté porosty.
Neděle – Podkrkonošský, kopcovitý terén s hustou síti cest a průseků.

Traťe:Parametry tratí jsou uvedeny v samostatné tabulce a na popisech kontrol. Směrné časy dle SŘ ČSOS.

Popisy kontrol:Oba dny k dispozici v centru závodu.

Zakázaný prostor:Celý les okolo centra závodu a parkovišť je závodní prostor, platí zákaz vstupu.

Start:
sobota 00 = 12.00 hod.START 2 pro kat: DE, D21A, HE, H21A - modrozelené fáborky, vzdálenost 1800m
START 1 pro ostatní kategorie - modrobílé fáborky, vzdálenost 1500m
neděle 00 = 10.00 hodmodrobílé fáborky, vzdálenost 1500m
P3, P6startují v libovolném čase na startovací krabičku do času 150
Startovky:Oddílové startovky obdrží oddíly při prezentaci, podle kategorií budou v centru závodu a na předstartu

Start. čísla:Závodníci kategorií HD16 – 20A a HD21E běží po oba dny se startovními čísly, která si vyzvednou každý den samoobslužně na startu a odevzdají každý den v cíli.

Cíl:Po oba dny v centru závodu.

Výdej map:Mapy budou v cíli po oba dny odebírány a vydávány budou po startu posledního závodníka

Občerstvení:Na tratích jen v neděli, v cíli po oba dny voda se šťávou, v centru závodu prodej dalšího občerstvení

Mytí:Sobota - umyvárny a sprchy + umyvadla. Neděle teplé sprchy - automat za 20,- Kč

WC:WC stabilní i mobilní TOITOI na shromaždišti, mobilní u startů

První pomoc:V centru závodu v prostoru cíle

Časový limit:90 minut pro závod na middlu, uzavření cíle v sobotu v 17.00 hod
180 minut v kategoriích H21E, A, B a 150 minut pro všechny ostatní kategorie pro závod na klasické trati, uzavření cíle v neděli v 16.00 hod.

Způsob ražení:Sportident; v případě selhání použijte kleště a R políčka na mapě; poslední ražení na cílové čáře, vyčítání čipů v prostoru za cílem.

Výsledky:Průběžné budou vyvěšovány v centru závodu, konečné na www stránce závodu.

Vyhlášení:Vyhlášení v sobotu od 16.30 hod., v neděli od 14.30 hod.
Odměněni budou první tři závodníci ve všech kategoriích.

Protesty:Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč, kategorie WRE bez vkladu.

Jury:Košárek Pavel (AOP), Mrázek Jan (SCP), Zikmund Zdeněk (NPA)

Funkcionáři závodu:
sobotaneděle
ředitel závodu:Havlík JaroslavŘehák Pavel
hlavní rozhodčí:Kalenský Tomáš (R2)Král Martin (R1)
stavitelé tratí:Kazda Ondřej (R2)
Hanzl Tomáš (R2)
Havlík Jaroslav (R2)
Polák Vlastimil (R2)
Vik Martin (R3)
Upozornění:Závod probíhá v CHKO Český ráj, prosíme závodníky o ukázněné chování. V SOBOTNÍM ZÁVODĚ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY !

...přejeme vám úspěšné závody v jičínských terénech, pořadatelé z SJC... 

SPONZOŘI

ČSOS

Lesy ČR

HITEC

Toi-toi

T-mapy

Plan Studio

Žaket

HSH

Vavrys

Mercuri

Nord service

Equica

Trimtex

Gigasport

Časopis OB